1. Dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. 2. Aynı alanda faaliyet gösteren milli veya milletlerarası nitelikteki çeşitli kuruluşların aynı çatı altında toplanmak suretiyle oluşturdukları birlik.

İngilizcesi:
federation