Düşünbilim. 1. Hikmet sevgisi. İnsan, toplum ve evren hakkında bütünsel ve kapsayıcı bir izah denemesi. 2. İnsan zihninin eşyayı yorumlaması; insan aklının varlık ve oluşu sorgulaması; hakikati arama yolunda üretilen bilgiler bütünü. 3. Bir şeyin bizzat kendisinin, düşünme-konuşma-sorgulama eylemine konu olması. Örn. konuşmanın konuşulması, düşünmenin düşünülmesi, tartışmanın tartışılması. 4. Modern dünyada sistemli birer disiplin haline gelmiş bütün bilim dallarının, düşünce tarihinin değişik aşamalarında kendisinden oluştuğu ve zamanla bağımsızlık kazandığı ana düşünsel kaynak.