Kadın hakları savunuculuğu. Erkek egemenliğine ve erkek-egemen ilişki ve düzenlemelere karşı kadınların haklarını savunan, cinsiyete dayalı kadınlar aleyhine oluşan yargılara karşı çıkarak erkeğe tanınan hak ve yetkilerin kadına da tanınması gerektiğini ileri süren yaklaşım. bkz. modern feminizm, postmodern feminizm.

İngilizcesi:
feminism