1. Düzenin bozulması; yozlaşma; denge veya itidalden sapma. Yok oluş. 2. Toplumun belirli bir kesiminin istek ve heveslerinin ön plana çıkarılması sonucu meydana gelen karışıklık.

İngilizcesi:
disorder