Bir hukuki ilişkinin sona erdirilmesi. Sözleşmeye dayalı bir hukuksal işlemin isteyerek ortadan kaldırılması.

İngilizcesi:
abolishment