İnsanüstü ya da doğaüstü nitelikler taşıdığına inanılan nesne.

İngilizcesi:
fetish