fetva

« Sözlük Dizinine Dön

1. İslam ümmetinin karşısına çıkan problemlere ilişkin yetkin ve yetkili kişilerce gösterilen çözüm yolu. 2. Fakihlerin günlük sorunların çözümüne ilişkin, doğrudan nasslardan aldıkları veya içtihatla oluşturdukları hükümlerin her biri.

İngilizcesi:
fatwa/judgments of Islamic law
« Sözlük Dizinine Dön