Bir dilin çağdaş veya eski dönemlere ait metinlerini, dilin gelişme evrelerini inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
philology