Sermayenin ulusal sınır tanımadan düşük risk ve yüksek kazanç beklediği alanlara ya da bölgelere serbestçe akması süreci.

İngilizcesi:
financial globalization