Modern mikroekonomik analizde, bir firmanın belli koşullar çerçevesinde ürettiği ilave bir birim ürünün getirisi (marjinal gelir) ile o ürünün maliyeti (marjinal maliyet) arasındaki eşitlik durumu. Bu durumda firmanın toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki fark alternatif durumlara göre mümkün en yüksek farktır, ki bu durumda kârını maksimumlaştıran firma üretimini artırmak veya kısmak yönünde bir müşevvike sahip değildir.

İngilizcesi:
equilibrium of the firm