Gerçekleştirilebilir, ulaşılabilir olma durumu. Yapılabilirlik. Bir projenin gerçekleştirilebilir ya da uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan teknik, mali, hukuki ve idari incelemeler ile piyasa ve kuruluş yeri araştırması gibi çalışmaların tümüne de fizibilite çalışması denir.

İngilizcesi:
feasibility