Her türlü bilimsel bilginin betimsel olarak fiziksel özelliklere indirgenebilir bir dile dayanması gerektiği, bu nedenle fiziksel özelliklere indirgenebilir bir dil kullanmayan açıklamaların bilimsel bilgi alanından dışlanması gerektiğini savunan pozitivist bilim anlayışı. bkz. mantıksal pozitivizm, eleştirel akılcılık, paradigma.

İngilizcesi:
physicalism