İnsan davranışlarını belirleyen, etkileyen yahut insan davranışları ile arasında korelatif bir ilişki kurulabilen fizyolojik veya kimyasal faktörleri inceleyen psikoloji dalı.

İngilizcesi:
physiological psychology