Güvertede teslim. Bir malın alım-satımında, satıcının, malın gemiye yüklenmesine kadar oluşması muhtemel tüm zarar ve masrafları üstlenmesini ifade eden uluslararası taşımacılık deyimi.

İngilizcesi:
free on board