fonksiyonel ilişki

« Sözlük Dizinine Dön

Bir değişkenin değerinin öngörülebilir bir şekilde bir başka değişkeninkine bağlı olması durumunda, aradaki ilişkiye verilen ad. Örn. Eğer bireylerin tüketimleri onların harcanabilir gelirlerine bağlı ise tüketim ile harcanabilir gelir arasında fonksiyonel bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

İngilizcesi:
functional relationship
« Sözlük Dizinine Dön