Fordizm

« Sözlük Dizinine Dön

Adını Henry Ford’un seri otomobil üretimi modelinden alan, standart bir montaj hattı üzerinde ince bir işbölümü ve yüksek verimlilikle çalışan işçilerin geniş ölçekli üretim biçimi. Henry Ford’un uygulamasından adını alan ve standardize edilmiş geniş ölçekli entegre şirketlerce malların kitlesel üretimine dayanan sanayi sistemi. Aynı çatı altında kitlesel üretime dayalı üretim organizasyonu. bkz. Taylorizm, bilimsel işletme, esnek üretim, esnek istihdam, post-Fordism.

İngilizcesi:
Fordism
« Sözlük Dizinine Dön