formel

« Sözlük Dizinine Dön

İçerikten ziyade şekil veya kalıp yönünden geçerli veya uygun olan. Genellik taşıyan, geçerli ve kabul edilmiş kurallara uygun olan. bkz. informel.

İngilizcesi:
formal
« Sözlük Dizinine Dön