1789’da Fransa’da, yükselen burjuva sınıfının toplumsal dengelerde yeni ve üstün bir yer elde etmek amacıyla harekete geçmesiyle başlayan, konjonktürel toplumsal faktörlerin de yardımıyla gerçekleşerek, sonuçta topyekün toplumsal yapının değişmesine yol açan devrim. Öte yandan, Fransız devrimi, merkezi krallıkların egemenliklerinin zayıflayarak milliyetçilik fikirlerinin yayılması ve milli devletlerin doğması; özgürlük, eşitlik, adalet vb. söylemlerin güçlenmesi; insan, toplum ve evren tasavvurunun laikleşmesi gibi dünya çapındaki süreçlere ilham kaynağı olmuştur.

İngilizcesi:
French revolution