S. Freud’un görüşleriyle biçimlenen psikoloji ekolü. Buna göre yaşamın değişik aşamalarında etkilenme biçimi değişse de özelde bireylerin etkinliklerinin, genelde uygarlıkların oluşumunun itici gücü bastırılmış cinsel isteklerdir. Bu çerçevede, kişiyi eyleme sevk eden söz konusu cinsel enerjiye libido; ruhun haz elde etme isteğine içben (id); bu isteğin akli manipülasyonlarla örgütlenmesine ben (ego); söz konusu manipülasyonların toplumsal düzeyde kabul edilebilirliğine de üstben (süperego) denmektedir. Örn. Cinsel istek içbene, cinsel beraberlik bene, evlilik de üstbene karşılık gelmektedir.

İngilizcesi:
Freudism