bkz. işsizlik.

İngilizcesi:
frictional unemployment