bkz. işsizlik.

İngilizcesi:
involuntary unemployment