gayri safi yurtiçi hasıla

« Sözlük Dizinine Dön

GSYH. Bir ülkenin ulusal sınırları içinde, belirli bir dönemde, o ülke vatandaşları veya yabancılar tarafından üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri. Garisafi milli hasıla ile gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki fark, GSMH’nın ulusal kimliğe (vatandaşlık esasına) göre elde edilen hasılayı, GSYH’nın ise ülke sınırlarını esas alarak yapılan üretimi hesaplamasıdır. Buna göre, Türk vatandaşlarının ABD’de yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri kazançlar Türkiye’nin GSMH’sına, ABD’nin ise GSYH’sına eklenir. GSMH ülke vatandaşlarının ekonomik performansını, GSYH ise bir ülke ekonomisinin performansını gösterir. Çifte vatandaşlık, farklı ülkelerin katkılarıyla üretilen karmaşık ürünler, çifte sayım tehlikesi gibi nedenlerle uluslararası karşılaştırmalarda GSYH daha yaygın olarak başvurulan, daha güvenilir bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

İngilizcesi:
gross domestic product/GDP
« Sözlük Dizinine Dön