geçerlilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Geçerli olma durumu. 2. Bir ölçme aracının yahut ölçme biçiminin, ölçülmek istenen şeyi ölçmeye uygun olma yeteneği. Örn. Uzunluğun metre ile, ağırlığın terazi ile ölçülmesi gibi. 3. Bir akıl yürütmede, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarılabilme durumu. bkz. geçersizlik, güvenilirlik.

İngilizcesi:
validity
« Sözlük Dizinine Dön