bkz. işsizlik.

İngilizcesi:
temporary unemployment