gelişmekte olan ülkeler

« Sözlük Dizinine Dön

GOÜ. GYO. Gelişme yolundaki ülkeler. Sanayileşme yarışında gelişmiş kapitalist ülkelerin gerisinde kalmış, sömürgecilik sürecinin etkisi veya başka sebeplerle gelişememiş ya da gelişmeleri engellenmiş ülkeler. Aynı ülkeler için daha seyrek de olsa azgelişmiş, geri kalmış ya da gelişmemiş ülkeler de denmektedir. Kavram, geri kalmışlık çemberinden kurtulmaya çalışan ülkelerin kalkınma çabalarını vurgulamak üzere de kullanılmaktadır.

İngilizcesi:
developing countries
« Sözlük Dizinine Dön