gemeinschaft

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. cemaat.

İngilizcesi:
gemeinschaft
« Sözlük Dizinine Dön