Ağırlıklı olarak eğlence, tüketim kalıpları ve boş zaman kullanımında kendisini hissettiren, yoğun biçimde medyanın etkisiyle biçimlenen, anne-baba ve diğer aile büyüklerinden ziyade arkadaşların etkisine daha açık olarak oluşan, genç insanların benzeşen kültürel özellikleri.

İngilizcesi:
youth culture