Bir toplumda yaşayan insanların tek tek isteklerini aşan, birlikte yaşamanın getirdiği ortak bilincin bir sonucu olarak ortak çıkan ve beklentileri sembolize eden güç.

İngilizcesi:
general will