Bir canlı türünün biyolojik özelliklerinin bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan en küçük birim.

İngilizcesi:
genoetype