İnsanın başkalarına göre olumlu olayları daha çok, olumsuz olayları daha az tecrübe edeceğine inanma eğilimi. bkz. olumlu yanılgılar, gerçekçi olmayan kötümserlik.

İngilizcesi:
unrealistic optimism