İnsanın başkalarına göre olumsuz olayları daha çok, olumlu olayları daha az tecrübe edeceğine inanma eğilimi. bkz. gerçekçi olmayan iyimserlik.

İngilizcesi:
unrealistic pessimism