gerçeklik yargısı

« Sözlük Dizinine Dön

Gerçekliğin algılanması, kavranması, kavramsallaştırılması ve yorumlanmasında, bir şeyin gerçekliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde kullanılan doğru-yanlış ya da gerçek-yalan nitelemesi ile ifade edilen yargı. bkz. estetik yargısı.

İngilizcesi:
reality judgment
« Sözlük Dizinine Dön