gerçeklik

« Sözlük Dizinine Dön

Realite. Varoluş dünyası. Gerçekten var olma. Zihinsel bir tasarı veya zihinsel bir yaratma ürünü olmayıp, zihnin dışında, onun bilip bilmemesine bağlı olmaksızın mevcut olma durumu. Kişiden kişiye değişmeyen, değer yargılarına bağlı olmayan gerçekliğe nesnel gerçeklik veya objektif realite; değer yargılarına bağlı olması nedeniyle farklı kişilerce değişik biçimde algılanabilen gerçekliğe de öznel gerçeklik ya da subjektif realite denir. bkz. mutlak gerçeklik, göreli gerçeklik, olgusal gerçeklik, potansiyel gerçeklik, metafizik gerçeklik, fiziksel gerçeklik.

İngilizcesi:
reality
« Sözlük Dizinine Dön