Tek tek unsurları ayrı ayrı algılayıp sonra bütünleştirme yoluna gitmeden veya bütünü bileşenleri veya parçalarına indirgemeden, algı nesnesini bir bütün olarak algılama.

İngilizcesi:
gestalt perception