Bir konudaki anlayış, inanç veya hislerin bir bütün olarak farklılaşması, değişmesi. bkz. paradigma.

İngilizcesi:
gestalt switch