gestalt psikolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Almanya’da 1910’lu yıllardan itibaren gelişen, bireysel tecrübeleri parçalar halinde alıp çözümleyen psikolojik yaklaşımlara şiddetle karşı çıkan ve bütünün özelliklerinin parçalarınkinden farklı olduğu için insanın davranış ve ruh dünyasının parçalara bölünmeden bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini savunan psikoloji ekolü.

İngilizcesi:
gestalt phychology
« Sözlük Dizinine Dön