Milli gelirin nüfusun yüzdelik dilimleri arasındaki dağılımını gösteren, gelir dağılımının ne kadar eşit ya da eşitsiz dağıldığını ölçmeye yarayan, 0 ile 1 arasında değişen katsayı. Gini katsayısı 1’e yaklaştıkça bir ülkedeki gelir dağılımında eşitsizlik artmakta, sıfıra yaklaştıkça da eşitlik artmaktadır. Buna göre gelirin yüzdelik dilimleri onu elde eden nüfus dilimlerinin yüzdesine eşitse (Örn. nüfusun yüzde 10’u gelirin de yüzde 10’una, nüfusun yüzde 60’ı gelirin de yüzde 60’ına sahipse) Gini katsayısı sıfır, gelirin tamamının nüfusun yüzde 1’i tarafından sahiplenildiği, kalan yüzde 99’un hiçbir gelire sahip olmadığı mutlak eşitsiz dağılımda ise Gini katsayısı 1’e eşittir.

İngilizcesi:
Gini coefficient