Bir yerde yerleşik olarak yaşamayan, avlanma, bitki toplama ve çobanlıkla geçinen toplum.

İngilizcesi:
pastoral society