Bireylerin ortak amaçlar doğrultusunda bir araya geldikleri, kâr amacı gütmeyen kuruluş.

İngilizcesi:
voluntary association