Bir toplumun farklı kesimlerinin sahip oldukları kullanılabilir veya tüketilebilir mal veya hizmet miktarının toplam rakamsal değeri itibariyle birbirinden farklı olmasına karşın, diğeriyle karşılaştırılınca yoksul kabul edilmeleri. bkz. yoksulluk.

İngilizcesi:
relative poverty