Bir sosyal grubun veya alt-kültürün paylaştığı, birbirinden görerek ve çoğu zaman kendiliğinden öğrenilen özellikler. bkz. gelenek.

İngilizcesi:
customs