Marjinalizmin öncüsü kabul edilen H.H. Gossen’in subjektif fayda kuramını oluşturan kanunlar. Gossen kanunları şu şekilde özetlenebilir: 1. Azalan marjinal fayda kanunu: Belirli bir ihtiyacın tatmininde kullanılan bir malın homojen birimleri tüketildikçe ihtiyacın şiddeti azalırken, tüketilen her ek birimden elde edilen fayda azalır. 2. İhtiyaçların optimal dağılımı kanunu: Sonsuz olan ihtiyaçlar, birden fazla ihtiyacın giderilmesi halinde, tüketicinin tatmininin belirli bir noktada ençoklaşmasına imkân verecek bir optimallikte dağılmıştır. 3. Subjektif değer kanunu: Fayda kıtlıktan doğar ve mal ancak doyum için gereken miktardan daha az ise subjektif bir değere sahiptir.

İngilizcesi:
Gossen laws