Faiz, enflasyon, büyüme, suç işleme, okullaşma, evlenme, boşanma, doğum, ölüm oranları gibi toplumun belirli bir boyutundaki durumu somut olarak gösteren rakamsal değer. Enflasyon, işsizlik, büyüme vb. gibi ekonomik performansla ilgili göstergelere ekonomik gösterge; doğum oranı, bebek ölüm oranı, ortalama ömür beklentisi gibi nüfusla ilgili göstergelere demografik gösterge denir.

İngilizcesi:
indicator