gramer kaydırmacası

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir gramerde sorulmuş bir soruya farklı bir gramerde cevap verilerek, soru ile cevabın düzlemlerinin kaydırılması. Örn. Hipotetik bir soruya hipotetik olmayan bir cevap vermek; dini bir soruya teorik bir cevap aramaya çalışmak; tarihi açıklama gerektiren bir soruya dini bir gramerde cevap vermeye çalışmak gibi. Bu şekilde, belirli bir gramerin sorusuna farklı bir gramerde cevap arama yanlışına gramer hatası da denir. (Ş. Kocabaş) bkz. hipotetik ifadeler, dini ifadeler, MMB ifadeler, teorik hipotetik empirik ifadeler.

İngilizcesi:
grammar shifting
« Sözlük Dizinine Dön