Bir dil içinde yer alan kelimelerin anlamlı cümleler biçiminde birleştirilmesini sağlayan dilbilgisi kurallarının toplamı.

İngilizcesi:
grammar