Gresham yasası

« Sözlük Dizinine Dön

“Kötü para iyi parayı kovar” cümlesinde ifadesini bulan, İngiliz düşünür Gresham’ın iktisat literatürüne kazandırdığı bulgu ya da gözlem. Buna göre piyasada iki farklı paranın birlikte bulunması durumunda değeri düşük olan, metal içeriğiyle oynanmış değersiz para tedavülde kalırken, daha değerli olan sağlam para saklanır; sonuçta tedavülde daha çok değersiz paralar kalır, kötü para iyi parayı piyasadan kovmuş olur.

İngilizcesi:
Gresham law
« Sözlük Dizinine Dön