grup normu

« Sözlük Dizinine Dön

Bir grup, sınıf, kültür veya toplumun çoğunluğu tarafından yaygın biçimde paylaşılan değerler, davranışlar veya ortak beklentiler.

İngilizcesi:
group norm
« Sözlük Dizinine Dön