grup ölçeği paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin tek başlarına yapamadıklarını yapacak güç ve imkan elde etmek için oluşturdukları grupların üye sayısının artması sonucunda grup ölçeğinin büyümesinin, beklenenin tersine, grubun etkinliğinin azalmasına yol açması. Grup ölçeği paradoksunun temel nedeni, bireylerin dahil oldukları grubun üye sayısının artması durumunda, grup amaçları için harcadıkları zaman, para veya emeği azaltma eğiliminde olmalarıdır. bkz. toplu eylem paradoksu, sosyal kaytarma, bedavacılık

İngilizcesi:
group size paradox
« Sözlük Dizinine Dön