gümrük birliği

« Sözlük Dizinine Dön

Üye ülkelerin kendi aralarındaki gümrük tarifeleri, kotalar ve öteki ticaret engellerini kaldırıp, üçüncü ülkelere karşı da ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören iktisadi bütünleşme biçimi.

İngilizcesi:
customs union
« Sözlük Dizinine Dön