İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste, vergi cetveli.

İngilizcesi:
customs tariff list